Dokument

PROTOKOLL, STADGAR OCH ÖVRIGA DOKUMENT - TOMTFÖRENINGEN


2024

Protokoll från Årsstämman 2024 finns HÄR.

Kallelse till Årsstämma 2024 finns HÄR.

Motion ang. brevlådor finns HÄR.

Förvaltningsberättelse, resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse finns HÄR.


2023

Protokoll Tomtföreningens Årsstämma 2023

Kallelse Tomtföreningens Årsstämma 2023

Förvaltningsberättelse Tomtföreningen 2022

Balansrapport Tomtföreningen 2022

Resultatrapport Tomtföreningen 2022

Flerårsöversikt 2022

Budget 2023

Inkommen Motion 1

Inkommen Motion 2


2022

Protokoll Tomtföreningens Årsstämma 2022

Balansrapport 2021

Budget 2022

Förvaltningsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021


2021

Protokoll Tomtföreningens Årsstämma 2021

Förvaltningsberättelse Tomtföreningen 2020

Samlade dokument från Årsstämma 2021


2020

Protokoll från Baltora Tomförenings Årssstämma 2020

Kallelse och underlag för poströstning vid ordinarie Årsstämma i Baltora Tomtsamfällighet 2020

Förvaltningsberättelse 2019 samt Resultatbudget Tomtföreningen 2020

Samlade dokument från Årsstämma 2020


Information till tomtägare i Baltora Tomtsamfällighet och förfrågan till dem som har sin färskvattenförsörjning ordnad endast genom sommarvattenanläggningen.


2019

Protokoll Tomtföreningens Årsstämma 2019

Kallelse Tomtföreningens Årsstämma 2019

Balans- och Resultatrapport 2018

Förvaltningsberättelse 2018

Budget 2019

Revisionsberättelse 2018


2018

Protokoll Tomtföreningens Årsstämma 2018

Kallelse Tomtföreningens Årsstämma 2018

Balansräkning 2017

Budget 2018

Verksamhetsberättelse Tomtföreningen för 2017

Förvaltningsberättelse Tomtföreningen för 2017


2016/2017

Protokoll Tomtföreningens Årsstämma 2017

Kallelse Tomtföreningens Årsstämma 2017

Förvaltningsberättelse 2016

Protokoll årsmötet 2016


2014/2015

Förvaltningsberättelse 2015

Protokoll årsmötet 2015 (pdf)

Verksamhetsberätelse 2014 (pdf)

Balansräkning 2014

Protokoll årsmötet 2014Allmänna dokument

Stadgar för Baltora tomtsamfällighet (pdf)

Vägkarta (pdf)

Ny medlem