Frågor & Svar

FRÅGOR & SVAR


Ny boende/medlem i Baltoras Tomtsamfällighet

Du som är ny boende i området, vänligen skicka dina kontaktuppgifter till Tomtsamfälligeheten HÄR


IP-Only - fiberutbyggnad

Sammanfattning från möte - Ladda ner filen HÄR


Ersättning vår- och höströjning 2020

Styrelsen har i ett möte per den 28 november 2020 beslutat att ersättning för deltagande vid vår- och höströjning i området skall ersättas med 250 kronor/arbetstillfälle (tidigare 200 kronor per arbetstillfälle). För de som deltagit och redan erhållit 200 kronor under 2020, kommer att få ytterligare 50 kronor utbetalat retroaktivt.


Vad gäller för omhändertagande av ris och kvistar

Det är en hel del som ska städas efter den tidigare stormen Alfridas framfart och vi har fått frågor om vart man kan lägga ris och grenar. Vi vill därför informera om att de rishögar som finns i området inte kan fyllas på. De är inte samfällighetens ris och mark. Istället är det var och ens ansvar att själv ta hand om sitt ris och antingen elda upp det eller köra bort det till Görla. Om osorterat ris och trädgårdsavfall läggs upp på högarna finns risk att de som ska flisa riset vägrar att flisa och lämnar allt ris utan åtgärd. Det måste vi undika.


För eldning, vänligen se Norrtälje Kommuns webbsida om vad som gäller vid eldning.


Som tidigare meddelats här på hemsidan så har vi fram till sommaren på oss att röja och upparbeta skogen.

 

För frågor gällande skogen, vänligen kontakta Klas Nylén HÄR