Sommarvatten

SOMMARVATTENRAPPORT FRÅN SOMMARVATTENGRUPPEN AVSEENDE BALTORA GA:1 

Mer informaton finns att läsa HÄR.


VIKTIG INFORMATION FRÅN SOMMARVATTENGRUPPEN AVSEENDE BALTORA GA:1

Läs mer HÄR.


ALLMÄN INFORMATION SOMMARVATTEN

Vattnet släpps vanligen på i slutet av april, men är beroende av att tjälen gått ur marken. I början av oktober stängs vattensystemet av. Under övrig tid kan vatten hämtas vid vintervattenposterna.

Sommarvattensystemet får endast användas till hushållsvatten. Att använda det till vattenspridare, bassängpåfyllning och att i övrigt pumpa ut stora mängder vatten är inte tillåtet. Systemet är inte dimensionerat för sådan användning.

De fastigheter som har kommunalt VA får INTE ha sommarvatten inkopplat i huset utan enbart vid tappstället/kranen vid tomtgränsen. Detta gäller även de med egen brunn.

De fastigheter som enbart har sommarvatten och har det indraget i huset MÅSTE ha backventil vid tappstället/kranen.

Vi har byggt upp en vattenbuffert på 30 kubikmeter för att försöka undvika att vattnet ska stängas av så ofta.

Vid vattenproblem ska kontakt tas med styrelserepresentant (i första hand den vattenansvarige).

Kontakter med företaget vår entreprenör ”Mark & Miljö” får enbart ske från styrelsen.