SommarvattenBALTORA TOMTSAMFÄLLIGHET

SOMMARVATTEN  • Vattnet släpps vanligen på i slutet av april, men är beroende av att tjälen gått ur marken. I början av oktober stängs vattensystemet av. Under övrig tid kan vatten hämtas vid vintervattenposterna.
  • Sommarvattensystemet får endast användas till hushållsvatten. Att använda det till vattenspridare, bassängpåfyllning och att i övrigt pumpa ut stora mängder vatten är inte tillåtet. Systemet är inte dimensionerat för sådan användning.
  • De fastigheter som har kommunalt VA får INTE ha sommarvatten inkopplat i huset utan enbart vid tappstället/kranen vid tomtgränsen. Detta gäller även de med egen brunn.
  • De fastigheter som enbart har sommarvatten och har det indraget i huset MÅSTE ha backventil vid tappstället/kranen.
  • Vi har byggt upp en vattenbuffert på 30 kubikmeter för att försöka undvika att vattnet ska stängas av så ofta.
  • Vid vattenproblem ska kontakt tas med styrelserepresentant (i första hand den vattenansvarige).
  • Kontakter med företaget vår entreprenör ”Mark & Miljö” får enbart ske från styrelsen.