Aktuellt

VÄLKOMMEN TILL BALTORA!


Här hittar du information om det som berör oss boende samt fritidsboende i området.

Om du saknar någon information på någon av webbsidorna vänligen kontakta ansvarig.

AKTUELLT

Notera att kallelser, dokument mm ligger på respektive förenings webbsida till vänster i menyn!


 

SOMMARVATTNET - UPPDATERING DEN 2 JULI

Vattnet kunde kopplas på idag igen sedan felsökningar visat att

en nivåvakt i borrhålet lagt av. Vaktens uppgift är att stoppa

pumparna vid för låg vattennivå i brunnen. Därför tolkades det

som sinad brunn. Utöver det felade distributionspumparna och

vi har också fortsatt för högt utflöde i förhållande till inflöde.

Utredning fortgår och tyvärr måste vattnet vara avstängt i

områdena Korsnäsvägen och Hägnarvägen under tiden. 


När det finns tillgång på vatten, vill vi påminna om att det är

strikt förbjudet att använda sommarvatten till bevattning.

Sommarvattnet skall endast skall användas för det absolut

nödvändiga som tex. matlagning, disk mm. Det finns de i

området som endast har tillgång till sommarvatten. PROTOKOLL FRÅN TOMTSAMFÄLLIGHETENS ÅRSMÖTE 2021 FINNS NU TILLGÄNLIGT

HÄR hittar du protokoll och övriga dokument från Tomtföreningens Årsstämma 2021FISKEKORT FINNS NU TILL FÖRSÄLJNING 2021

Notera att detta gäller endast medlemmar och fastighetsägare i Baltora Tomtförening.


Det råder fiskeförbud från 31 maj. Premiär för fisket är Midsommardagen kl. 09:00. 


Notera även att det är uppdaterade betalningsrutiner för fiskekortet.

Betalning skall ske via något av följande:

PG: 878268-2

Swish: 1233667540

Uppge: Namn samt fastighetsbeteckning som avser fiskekortet

Efter genomförd betalning kontaktar man Lennart Peterson på telefon: 076-049 8112


Vi påminner även om att fiskekortet alltid skall bäras väl synligt vid fiske samt att man läser om övriga fiskeregler HÄR.RÖJNINGSERSÄTTNING 2020

Styrelsen har i ett möte per den 28 november 2020 beslutat att ersättning för deltagande vid vår- och höströjning i området skall ersättas med 250 kronor/arbetstillfälle (tidigare 200 kronor per arbetstillfälle). För de som deltagit och redan erhållit 200 kronor under 2020, kommer att få ytterligare 50 kronor utbetalat retroaktivt.VIKTIG INFORMATION TILL TOMTÄGARE I BALTORA TOMTSAMFÄLLIGHET OCH FÖRFRÅGAN TILL DEM SOM HAR SIN FÄRSKVATTENFÖRSÖRJNING ORDNAD ENDAST GENOM SOMMARVATTENANLÄGGNINGEN 

Vänligen läs viktigt information från styrelsen. Du hittar dokumentet HÄR.

Du hittar även dokumentet under menyn "Dokument".


VILDSVIN I OMRÅDET

Då vildsvin varit i farten och vält soptunnor i området ber vi boende att se över sina kärl och hur de är uppställda. Se gärna till att förhindra/försvåra för vildsvinen att välta/tömma ut sopkärlen.


Vildsvinen har även plöjt upp delar av vägen ner mot badet.


VI VILL UPPMÄRKSAMMA ALLA OM ATT EN VILDSVINSFÄLLA HAR SATTS UT I VÅRT OMRÅDE

En vildsvinsfälla har ställts ut i skogen ner mot fladen, ungefär i höjd med Svedjevägen. Den ser ut som en liten koja av brädor.

 

Just nu pågår inmatning dvs att man lägger ut mat till vildsvinen där så att de vänjer sig att gå dit. När inmatninngen är klar, riggas fällan. Det är bra om alla ni skogsvandrare och barn är observanta och inte går i närheten av lådan.


 

FAKTUROR VIA EMAIL

Vi har fakturering av tomt- och båtavgifter via email (PDF som bilaga) för de som registrerat sin emailadress till föreningen. De som ej har en emailadress registrerad kommer som tidigare att få fakturan via post.

För att hålla kostnaderna nere, ser vi gärna att så många som möjligt registrerar sin emailadress.

Registrering av email samt frågor kan mailas till:

baltoratomtsamfallighet@gmail.com

 

 

Copyright:

Alla bilder, filer och övrigt material på www.baltorava.se är upphovsrättsskyddat och ägs av styrelsen för Baltora VA-Samfällighetsförening. Bilder, filer och övrigt material på www.baltorava.se får inte användas på något sätt utan att styrelsen för Baltora VA-Samfällighet har givit sitt medgivande.