Aktuellt

VÄLKOMMEN TILL BALTORA!


Här hittar du information om det som berör oss boende samt fritidsboende i området.

Om du saknar någon information på någon av webbsidorna vänligen kontakta ansvarig.


AKTUELLT

Notera att kallelser, dokument mm ligger på respektive förenings webbsida till vänster i menyn!


Senast uppdaterad den 1 maj, 2024FÖRSÄLJNING AV FISKEKORT 2024

Fiskekort för säsongen 2024 köper du av Lennart Petersson.

Försäljning sker på städdagen, Midsommarafton samt i föreningslokalen

lörd-sönd den 4–5 maj, kl. 11:00-13:00


Det går även bra att kontakta Lennart på telefon: 0760-498 112

Adress: Björnviksvägen 8, Baltora.

 

Fisket i Paddsjön är tillåtet för medlemmar i Baltora Tomtsamfällighet från och

med Midsommardagen 22 juni kl: 9:00. Fiskekortet skall alltid bäras synligt! 

 

För att fisket ska räcka till alla uppmanar vi att endast ta upp en fisk per dygn och hushåll. Notera att det är 

fiskeförbud mellan den 31 maj - 21 juni.BALTORA TOMTSAMFÄLLIGHETS ÅRSSTÄMMA 2024

Datum: Lördagen den 13 april

Tid: Direkt efter Vägföreningens årsmöte som börjar kl:10.00

Plats: Spillersboda Idrottsplats


Protokoll från Årsstämman finns HÄR.

Kallelse till Årsstämma finns HÄR.

Motion ang. brevlådor finns HÄR.

Förvaltningsberättelse, resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse finns HÄR.ANGÅENDE IGÅNGSÄTTNING AV SOMMARVATTNET

Sommarvattnet brukar normalt sättas på runt Valborg. Nu vill vi flagga för att det ännu är tjäle i marken på många platser i området och då särskilt där det är skuggiga lägen. Om tjälen ger med sig, kan vattnet naturligtvis sättas på men om det ännu är tjäle i marken runt Valborg så kan det komma att dröja något innan vattnet sätts på.VILL DU INGÅ I EN ARBETSGRUPP FÖR ATT ARRANGERA MIDSOMMARAFTONS FIRANDE! 

Vi har som ni vet inte kunnat genomföra tex. ett Valborgsmässofirande här i Baltora de sista åren då det saknats resurser för detta. Under 2023 tog en arbetsgrupp eget initiativ till att genomföra ett Midsommarfirandet med ett gott resultat.


För att det skall bli något firande här i området under 2024 måste det till frivilliga resurser som kan planera och genomföra detta. Vi vill nu höra med er boenden/fastighetsägare om det finns ett intresse av att ingå i en  arbetsgrupp för att planera och genomföra ett Midsommarfirande här i Baltora.Midsommarafton, fredag den 21 juni, 2024 - intresseanmälan görs så snart som

möjligt till: Carina Pettersson (email) alt. 070 544 4120


Vi hoppas på en god uppslutning i planeringen av alla er som gärna är med och firar.


Hälsningar

StyrelsenVIKTIG INFORMATION ANGÅENDE BETALNING AV ÅRSAVGIFTEN FÖR TOMTSAMFÄLLIGHETEN 2024

I ett utskick som gått ut till samtliga fastighetsägare gällande årsavgiften för Tomtsamfälligheten står det att förfallodatum är den 29 februari, 2024. Det är noterat att en ändring av betalningsdag gällande årsavgiften, skall tas i beslut på en årsstämma. Detta kommer att diskuteras i ett kommande styrelsemöte den 20 januari där styrelsen kommer att diskutera ett eventuellt förslag till stämman om ett nytt betalningsdatum för årsavgiften för Tomtsamfälligheten.

Du kan därmed avvakta med betalning av fakturan tills den 30 juni, 2024 dvs. det datum som årsstämman tidigare beslutat om. Det går naturligtvis bra att betala fakturan redan nu om man tycker att man får en stor kostnad i juni i och med att även betalningsdag för väg- och vatten ligger då.


Tanken som styrelsen hade i och med ändring av betalningsdatumet var att inte belasta alla med höga kostnader under en och samma månad i och med att även väg- och  vattenavgiften även har sista betalningsdag i slutet av juni. Vi ber om ursäkt för detta och återkommer efter att styrelsen har haft sitt styrelsemöte.

 

Hälsningar

StyrelsenINFORMATION OCH PÅMINNELSE AVSEENDE SOMMARVATTEN

Styrelsen vill härmed påminna och informera avseende sommarvattnet.

Dricksvatten klassas som livsmedel enligt livsmedelslagen. När en anläggning förser flertalet hushåll med dricksvatten är producenten tvungen att uppfylla krav enligt livsmedelslagen.

Sommarvattenanläggningen i sig samt driften av själva anläggningen uppfyller inte kraven för hantering av dricksvatten.

Därav kan och ska vatten från sommarvattenanläggningen endast användas för bad, dusch, tvätt och disk.


Enligt 3 § livsmedelslagen (2006:804) jämställs dricksvatten med livsmedel från och med den punkt där det tas in i ett vattenverk och tills det når användaren.


Dricksvatten finns gratis att hämta vid vattenkiosk i Håtö samt vid brandstation i Norrtälje.


Under oktober kommer underhåll (läcksökning) av sommarvattenanläggningen att utföras.

Därav kommer anläggningen endast vara i drift sporadiskt så räkna med att anläggningen stängs av från och med första veckan i oktober.
HÖJNING AV BÅTPLATSAVGIFTERNA FRÅN OCH MED SÄSONGEN 2023 

För att finansiera nuvarande och framtida investerings- och underhållsbehov för båthamnen och för att hålla

farleden fri från vass och undervattensvegetation föreslås en mindre höjning av båtplastavgifterna inför säsongen 2023 och framåt.

Läs mer HÄR.RÖJNINGSERSÄTTNING 

Styrelsen har i ett möte per den 28 november 2020 beslutat att ersättning för deltagande vid vår- och höströjning i området skall ersättas med 250 kronor/arbetstillfälle (tidigare 200 kronor per arbetstillfälle). VIKTIG INFORMATION TILL TOMTÄGARE I BALTORA TOMTSAMFÄLLIGHET OCH FÖRFRÅGAN TILL DEM SOM HAR SIN FÄRSKVATTENFÖRSÖRJNING ORDNAD ENDAST GENOM SOMMARVATTENANLÄGGNINGEN 

Vänligen läs viktigt information från styrelsen. Du hittar dokumentet HÄR.

Du hittar även dokumentet under menyn "Dokument".VI VILL UPPMÄRKSAMMA ALLA OM ATT EN VILDSVINSFÄLLA

HAR SATTS UT I VÅRT OMRÅDE

En vildsvinsfälla står nu uppställd på fältet till vänster om Normans väg nedanför Spångvägen.

Det är bra om alla ni som skogsvandrar och även barn är observanta och inte går i

närheten av lådan.


 

FAKTUROR VIA EMAIL

Vi har fakturering av tomt- och båtavgifter via email (PDF som bilaga) för de som registrerat sin emailadress till föreningen. De som ej har en emailadress registrerad kommer som tidigare att få fakturan via post.

För att hålla kostnaderna nere, ser vi gärna att så många som möjligt registrerar sin emailadress.

Registrering av email samt frågor kan mailas till:

baltoratomtsamfallighet@gmail.com