Aktuellt

VÄLKOMMEN TILL BALTORA!


Här hittar du information om det som berör oss boende samt fritidsboende i området.

Om du saknar någon information på någon av webbsidorna vänligen kontakta ansvarig.

AKTUELLT

Notera att kallelser, dokument mm ligger på respektive förenings webbsida till vänster i menyn!KALLELSE TILL TOMTSAMFÄLLIGHETENS ÅRSMÖTE 2021 

Nu är det dags för årsmöte i Tomtsamfälligheten!


Datum: Lördagen den 1 maj 2021

Tid: 10:00

Plats: Möte sker digitalt via Skype. 


Mer information om länk till det digitala mötet samt hur du poströstar hittar du HÄR.


Ifylld poströstningsblankett ska lämnas i Tomtföreningens brevlåda senast den 29 april kl 15.00 alt. skicka ditt svar via e-post till Baltoratomtsamfallighet@gmail.com


För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en samfällighetsförening kan poströsta inför föreningsstämma.


Styrelsen i Baltora Vägförening har vid sitt möte den 11 april fattat beslut att kalla till ordinarie föreningsstämma och att röstning ska kunna ske genom poströstning. Mötet kommer att hållas digitalt via Skype. Medlem som önskar delta i mötet kan maila till föreningen för att erhålla en länk.


Väl mött!

StyrelsenRÖJNINGSERSÄTTNING 2020

Styrelsen har i ett möte per den 28 november 2020 beslutat att ersättning för deltagande vid vår- och höströjning i området skall ersättas med 250 kronor/arbetstillfälle (tidigare 200 kronor per arbetstillfälle). För de som deltagit och redan erhållit 200 kronor under 2020, kommer att få ytterligare 50 kronor utbetalat retroaktivt.VILDSVIN I OMRÅDET

Då vildsvin varit i farten och vält soptunnor i området ber vi boende att se över sina kärl och hur de är uppställda. Se gärna till att förhindra/försvåra för vildsvinen att välta/tömma ut sopkärlen.


Vildsvinen har även plöjt upp delar av vägen ner mot badet.PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BALTORA TOMTFÖRENING

HÄR hittar du protokoll från den ordinarie föreningsstämman i Tomtföreningen som hölls den 30 maj 2020.VIKTIG INFORMATION TILL TOMTÄGARE I BALTORA TOMTSAMFÄLLIGHET OCH FÖRFRÅGAN TILL DEM SOM HAR SIN FÄRSKVATTENFÖRSÖRJNING ORDNAD ENDAST GENOM SOMMARVATTENANLÄGGNINGEN 

Vänligen läs viktigt information från styrelsen. Du hittar dokumentet HÄR.

Du hittar även dokumentet under menyn "Dokument".VI VILL UPPMÄRKSAMMA ALLA OM ATT EN VILDSVINSFÄLLA HAR SATTS UT I VÅRT OMRÅDE

En vildsvinsfälla har ställts ut i skogen ner mot fladen, ungefär i höjd med Svedjevägen. Den ser ut som en liten koja av brädor.

 

Just nu pågår inmatning dvs att man lägger ut mat till vildsvinen där så att de vänjer sig att gå dit. När inmatninngen är klar, riggas fällan. Det är bra om alla ni skogsvandrare och barn är observanta och inte går i närheten av lådan.


 

FAKTUROR VIA EMAIL

Vi har fakturering av tomt- och båtavgifter via email (PDF som bilaga) för de som registrerat sin emailadress till föreningen. De som ej har en emailadress registrerad kommer som tidigare att få fakturan via post.

För att hålla kostnaderna nere, ser vi gärna att så många som möjligt registrerar sin emailadress.

Registrering av email samt frågor kan mailas till:

baltoratomtsamfallighet@gmail.com

 

 

Copyright:

Alla bilder, filer och övrigt material på www.baltorava.se är upphovsrättsskyddat och ägs av styrelsen för Baltora VA-Samfällighetsförening. Bilder, filer och övrigt material på www.baltorava.se får inte användas på något sätt utan att styrelsen för Baltora VA-Samfällighet har givit sitt medgivande.