Fiske

FISKEREGLER PADDSJÖN

 

Vi som bor här samt närstående har en fantastisk möjlighet att få fiska i Paddsjön. För att det skall bli trivsamt för oss alla så har vi några regler att följa:

 

Vem får fiska

Fiska i Paddsjön får tomtägare med familj och vänner under förutsättning att de betalat av tomtsamfällighet fastställd avgift för fiskekort.

 

Fiskekort

Fiskekort köps från föreningens kontaktperson. Namn och tider anges på föreningens hemsida. Kort skall bäras väl synligt vid fiske. Om flera personer fiskar samtidigt skall den eller de som ej bär kortet kunna ange vem som har detta. Kostnad för fiskekort är 250 kr.


När får fiske ske

Fiskeförbud råder under tiden 1 juni t.o.m. midsommarafton. Fiskestart sker midsommardagen kl 09.00.

 

Vilka redskap är tillåtna

Fiske får ske från bryggor och strandkant med drag, fluga och mete.

 

Påföljd vid icke betald avgift

Person som påträffas utan erlagd avgift skall erlägga dubbel avgift till samfälligheten. Fiske under tiden förbud råder medför att aktuell medlemsfastighet inte får fiska under innevarande säsong.

 

Hur mycket fisk får tas upp

För varje tomt får högst tas upp 1 st utplanterad fisk per dygn. Fiskerättigheten får inte överlåtas på granne. 

OBS! Sammanräkning för flera dygn får inte ske.


Vid badbryggor

Badande har företräde men då endast vid badbryggorna.