Om Baltora


BALTORA

 

Baltora är ett naturskönt område (142 ha) med skog- och ängsmark i fina strövområden. Här finns 150 fritidsfastigheter varav ca 25% är permanentboende.Baltora har en välskött båthamn med bommar till båtarna. I anslutning till hamnen finns det två boulebanor.

Den fina badplatsen är anpassad för stora och små med en långgrund sandstrand, badbryggor med stegar och en badflotte lite längre ut i vattnet. Badplatsen har fina bord och bänkar, gungor för barnen samt gungbräda och lekdelfin.Vi har även en badbar insjö, Paddsjön, med två bryggor.Längs med Normansväg finns fiberkabel nedgrävd och för den som önskar att få fiber till sin fastighet har möjlighet att bekosta sin egen installation av detta.Det finns 2 lanthandlare 4km från Baltora, en i Spillersboda och en i Vreta.Förutsatt att de boende ställer upp med resurser, anordnas gemensamma aktiviteter under året:

  • Samfälligheten har två organiserade röjningar runtom våra marker och bryggor. En på våren och en på hösten.
  • Valborgsbrasa med allsång
  • Midsommarfirande
  • Boulekvällar med korvgrillning
  • Glöggfest i advent