Vägsamfällighet

AKTUELLT I VÄGSAMFÄLLIGHETEN

 


KALLELSE TILL VÄGFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2021 

Nu är det återigen dags för årsmöte i vägföreningen!


Datum: Lördagen den 24 april 2021

Tid: 11:00

Plats: Möte sker digitalt via Skype. 


Mer information om länk till det digitala mötet samt hur du poströstar hittar du HÄR.


Ifylld poströstningsblankett ska lämnas i Vägföreningens brevlåda senast den 20 april kl 18.00 alt. skicka ditt svar via e-post till baltoravagsamfallighet@gmail.com.


För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en samfällighetsförening kan poströsta inför föreningsstämma.


Styrelsen i Baltora Vägförening har vid sitt möte den 22 februari fattat beslut att kalla till ordinarie föreningsstämma och att röstning ska kunna ske genom poströstning. Mötet kommer att hållas digitalt via Skype. Medlem som önskar delta i mötet kan maila till föreningen för att erhålla en länk.


Väl mött!

StyrelsenPROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BALTORA VÄGFÖRENING

HÄR finns nu protokoll tillgängligt från den ordinarie föreningsstämman som hölls digitalt den 29 maj 2020.FAKTUROR VIA EMAIL

Fakturorna för vägföreningen kommer att mailas ut till de medlemmar som registrerat sin emailadress till föreningen. De som ej har en emailadress registrerad kommer som tidigare att få fakturan via post. För att hålla föreningens kostnader nere, ser vi gärna att så många som möjligt registrerar sin emailadress.


Registrering av email samt frågor mailas till: alexandra@hammarbergs.seINFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET

Information gällande Torstensboda ga:1 och Håtö ga:4 samt utfartsrätt enligt 50a § anläggningslagen.

Kallelsen berör endast Vägföreningens styrelse men föreningen är skyldiga att informera sina medlemmarna.

Dokumentet finns att läsa HÄR.PROTOKOLL, STADGAR OCH ÖVRIGA DOKUMENT


2021

Förvaltningsberättelse Vägföreningenen 2020


2020

Förvaltningsberättelse Vägföreningen 2019


2019

Protokoll Vägföreningens Årsstämma 2019

Kallelse Vägföreningens Årsstämma 2019

Förvaltningsberättelse Vägföreningen 2018

 

2018

Protokoll Vägföreningens Årsstämma 2018

Kallelse Vägföreningens Årsstämma 2018

Balans- och Resultatrapport Vägföreningen för 2017

Förvaltningsberättelse Vägföreningen 2018

 

2016/2017

Protokoll Vägföreningens Årsstämma 2017

Kallelse Vägföreningens Årsstämma 2017

Protokoll årstämman 2016

 

2014/2015

Baltora Vägförening redovisning 2015‏

Protokoll årstämman 2015(pdf)

Vägföreningens verksamhetsberättelse, BR, RR och budget(pdf)

Protokoll årstämman 2014(pdf)

 

2013

Förvaltningsberättelse 2013(pdf)

 

Allmänna dokument

Stadgar Vägföreningen

Allmän information(pdf)

 


Ordförande: Claes Nygren

070 433 03 09

Email: Claes

 

Operativt driftansvar: Hans-Åke Jansson

0706 239377

Email: Hans-Åke