Om BaltoraBALTORA TOMTSAMFÄLLIGHET

OM BALTORA


Baltora är ett naturskönt område (142 ha) med skog- och ängsmark i fina strövområden. Här finns 150 fritidsfastigheter varav ca 25% är permanentboende.


Baltora har en välskött båthamn med bommar till båtarna. I anslutning till hamnen finns det en boulebana.

Den fina badplatsen är anpassad för stora och små med en långgrund sandstrand, badbryggor med stegar och en badflotte lite längre ut i vattnet. Badplatsen har fina stockvirkesbord, gungor för barnen samt en rutchkana.


Vi har även en badbar insjö, Paddsjön, med två bryggor. I närheten av den ligger en fotbollsplan som används för olika aktiviteter under året.


Längs med Normansväg finns fiberkabel nedgrävd och för den som önskar att få fiber till sin fastighet har möjlighet att bekosta sin egen installation av detta.


Det finns 2 lanthandlare 4km från Baltora, en i Spillersboda och en i Vreta.


Förutsatt att de boende ställer upp med resurser, anordnas gemensamma aktiviteter under året:

  • Samfälligheten har två organiserade röjningar runtom våra marker och bryggor. En på våren och en på hösten.
  • Valborgsbrasa med allsång
  • Midsommarfirande
  • Fotbollsmatch för stora och små på midsommardagen
  • Danskväll på vår fina utedansbana
  • Glöggfest i advent